🔴 U22 VIỆT NAM - U22 THÁI LAN | Người Thái Về Nước Trong Cay Cú | H2

Trực tiếp 🔴 U22 VIỆT NAM - U22 THÁI LAN | Người Thái Về Nước Trong Cay Cú | H2

NHẬN XÉT

  1. S Nguyen

    S Nguyen13 ngày trước

    Tiền đạo xử lý bóng như gà dính dây chạy vướng hộ vệ té ngả ,trọng tài cho đá phạt đền tới lần thứ 2 , lần 1 không được trọng tài tiếp tục chỉ đạo cho đá thêm lần nửa ,trời già chắc cũng mệt nên thôi kkk đá kiểu này ai đá lại các thánh việt nam